Dvigala malega ranga

Dvigala z dvižnim momentom do 13tm. Vsa dvigala v tem rangu imajo končno rotacijo do 416°. Vsa dvigala so opremljena s sistemom nadziranja pozicije dvigala in sistemom za nadzor stabilizatorjev, dvigala nad 4tm pa so opremljena tudi s sistemom kontrole stabilnosti in naprednim FX500 računalnikom.